Akty prawne

Drukuj

Podstawy prawne funkcjonowania TBS Lokum sp. z o.o.

Ustawy:

 • Ustawa z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 79 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1610 z póź. zm.)
 • Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 827)
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1577)
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 180.)

Dokumenty

 • Akt Założycielski Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 12 lipca 2016 r., Rep. A Nr 3606/2016

Uchwały Rady Miasta Świnoujście:

 • Uchwała Nr XXVI/206/2012 Rady Miasta Świnoujście z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście, Obszaru II.
 • Uchwała Nr XXII/185/2016 z dnia 19 maja 2016 r. Rady Miasta Świnoujście o zmianie uchwały w sprawie polityki mieszkaniowej Miasta Świnoujście na lata 2012-2017.
 • Uchwała Nr XXIII/195/2016 Rady Miasta Świnoujście z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie utworzenia spółki LOKUM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Uchwała Nr XXIV/205/2016 Rady Miasta Świnoujście z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
 • Uchwała Nr L/375/2017 z dnia 28 listopada 2017 r. Rady Miasta Świnoujście w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości
 • Uchwała nr L/377/2017 z dnia 28 listopada 2017 r. Rady Miasta Świnoujście w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki i objęcie udziałów.

 

ul. Armii Krajowej 12/210 A
72-600 Świnoujście

NIP 855 15 878 96
KRS 0000634801
REGON 364 942 088

Biuro

Czynne od 7:30 do 15:30
Od poniedziałku do piątku
Tel.91 486 58 66, 503 129 520
e-mail sekretariat@lokum.swinoujscie.pl
Bank Pekao SA, Nr konta:
76 1240 3927 1111 0010 6907 3154

Strona używa cookies Dowiedź się więcej