Czerwiec 2019

Drukuj

W związku z negatywnymi wynikami przeprowadzonej kontroli laboratoryjnej pustaków ceramicznych, z których wykonano ściany nośne parteru (szerszy opis całej sytuacji zawiera relacja z przebiegu prac w maju 2019 r.), prace na budowie zostały wstrzymane. Wykonawca został zobowiązany do opracowania projektu wzmocnienia konstrukcji budynku. Po jego sporządzeniu oraz po weryfikacji i akceptacji Nadzoru inwestorskiego i Spółki Wykonawca wznowił prace budowlane. W związku z powyższym od ostatnio opublikowanej informacji, w miesiącu maju, zrealizowano następujące prace:

- wykonano wzmocnienia ścian nośnych parteru,

- rozpoczęto zbrojenie pozostałej części stropu nad parterem.


ul. Armii Krajowej 12/210 A
72-600 Świnoujście

NIP 855 15 878 96
KRS 0000634801
REGON 364 942 088

Biuro

Czynne od 7:30 do 15:30
Od poniedziałku do piątku
Tel.91 486 58 66, 503 129 520
e-mail sekretariat@lokum.swinoujscie.pl
Bank Pekao SA, Nr konta:
76 1240 3927 1111 0010 6907 3154

Strona używa cookies Dowiedź się więcej