Informacja dla przyszłych najemców

Drukuj

Zgodnie z informacjami, przekazywanym podczas spotkania z przyszłymi najemcami w dniu 10 września 2019 r., o dopuszczeniu przez Lokum możliwości dostarczenia własnej kuchenki elektrycznej, Spółka przekazuje poniżej szczegółowe informacje w powyższym zakresie.

 

  1. Kuchenka oferowana przez Lokum, wskazana przez Wykonawcę, to: kuchenka elektryczna Amica 58IES2.322HTab(W).
  2. Osoby, które zdecydują się na samodzielny zakup i dostarczenie kuchenki na teren budowy, będą musiały podpisać z Lokum aneks do umowy partycypacji. Wzór aneksu dostępny jest do wglądu w biurze Spółki. Aneks musi zostać zawarty najpóźniej do 18 lutego 2020 r.
  3. W przypadku wyboru opcji samodzielnego dostarczenia kuchenki kwota partycypacji zostanie obniżona o kwotę 1 042,48 zł (słownie: tysiąc czterdzieści dwa złote 48/100).
  4. Partycypanci, którzy zdecydują się na samodzielny zakup i dostarczenie kuchenki na teren budowy, proszeni są o poinformowanie o tym fakcie biuro Spółki do dnia 11 lutego 2020 r. w celu przygotowania aneksu.
  5. Osoby, które zdecydują się na opcję dostarczenia kuchenki przez wykonawcę, nie są zobowiązane podpisywać aneksów.

Spółka jednocześnie informuje, że konieczność wyposażenia mieszkań w kuchenki wynika ze szczególnych obowiązków, jakie ciążą na Lokum w związku z faktem, że inwestycja realizowana jest z udziałem finansowania zwrotnego, o którym mowa w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.”

ul. Armii Krajowej 12/210 A
72-600 Świnoujście

NIP 855 15 878 96
KRS 0000634801
REGON 364 942 088

Biuro

Czynne od 7:30 do 15:30
Od poniedziałku do piątku
Tel.91 486 58 66, 503 129 520
e-mail sekretariat@lokum.swinoujscie.pl
Bank Pekao SA, Nr konta:
76 1240 3927 1111 0010 6907 3154

Strona używa cookies Dowiedź się więcej