Losowanie mieszkań

Drukuj

Lokum sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w dniu 10 września 2019 r. o godz. 17:00 w Sali nr 1 Urzędu Miasta Świnoujście odbędzie się losowanie lokali mieszkalnych w budynku czynszowym przy ul. Kontradmirała Włodzimierza Steyera 11 i 13 w Świnoujściu, na podstawie którego nastąpi przydzielenie konkretnego mieszkania do konkretnego partycypanta. Spółka publikuje poniżej „Regulamin losowania lokali mieszkalnych w budynku czynszowym przy ul. Kontradmirała Włodzimierza Steyera 11 i 13 w Świnoujściu”, w którym szczegółowo opisano zasady i sposób przeprowadzenia losowania.


Na spotkaniu przekazanych zostanie również kilka istotnych informacji dotyczących inwestycji, w tym w szczególności przedstawimy możliwość wpływu przez partycypanta na wyposażenie lokalu, tj.:

 

  • dopuszczenie zamiany wanny na prysznic w lokalach, w których aktualnie zgodnie z projektem ma być zamontowany prysznic,
  • dopuszczenie możliwości przekazania przez Spółkę lokalu w stanie niewykończonym („deweloperskim”) z jednoczesnym obniżeniem kwoty partycypacji,
  • informacja o zmianie „Regulaminu określającego zasady, w tym kryteria i tryb przyznawania mieszkań stanowiących zasoby Spółki LOKUM sp. z o.o. oraz zasady najmu tych lokali”, która wynika przede wszystkim ze zmiany przepisów prawa.


Szczegółowe informacje zostaną przekazane na spotkaniu.

Udział w losowaniu nie jest obowiązkowy. W przypadku braku obecności na spotkaniu, wszystkie informacje zostaną przekazane nieobecnym osobom telefonicznie lub drogą pocztową.

Uwaga!

Zarząd Spółki podjął decyzję o niepublikowaniu wyników losowania na stronie internetowej. Z wynikami losowania można zapoznać się w biurze Spółki, natomiast osoby nieobecne na losowaniu zostaną o wynikach poinformowane drogą telefoniczną (zamieszczony poniżej regulamin obejmuje ww. zmianę).

 

 

 

 

ul. Armii Krajowej 12/210 A
72-600 Świnoujście

NIP 855 15 878 96
KRS 0000634801
REGON 364 942 088

Biuro

Czynne od 7:30 do 15:30
Od poniedziałku do piątku
Tel.91 486 58 66, 503 129 520
e-mail sekretariat@lokum.swinoujscie.pl
Bank Pekao SA, Nr konta:
76 1240 3927 1111 0010 6907 3154

Strona używa cookies Dowiedź się więcej