O spółce

Drukuj

Informacje o spółce

Właścicielem Spółki jest Gmina Miasto Świnoujście. TBS Lokum sp. z o.o. zajmuje się budową mieszkań przeznaczonych na wynajem. Spółka aktywnie współpracuje z wydziałami merytorycznymi Urzędu Miasta Świnoujście, wspierając politykę mieszkaniową Gminy. Pomaga w zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Świnoujścia, osób niepełnosprawnych, czy młodych ludzi oraz rodzin z dziećmi poszukujących mieszkania.

Założeniem rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego jest umożliwienie pozyskania nowego mieszkania bez konieczności angażowania dużych środków finansowych. Spółka powstała po to, by sprostać zapotrzebowaniu na lokale mieszkalne wśród osób, których dochody nie pozwalają na zakup mieszkania na wolnym rynku

Celem TBS Lokum sp. z o.o. jest realizacja zadań, które wynikają z ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego polegających na budowie mieszkań przeznaczonych na wynajem. Mieszkania przeznaczone są dla osób o średnich dochodach i z tego powodu czynsz takiego mieszkania jest umiarkowany. Lokum sp. z o.o. powołana została do wykonywania zadań gminy o charakterze użyteczności publicznej. Działalność inwestycyjna Spółki finansowana jest częściowo ze środków Gminy oraz z preferencyjnego kredytu udzielanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. Współuczestnikami w inwestycji będą również partycypanci, czyli osoby fizyczne bądź prawne, które zawrą ze Spółką umowę partycypacji.


Misja, wizja, cele strategiczne

Misja TBS Lokum Sp. z o.o.:

Realizacja miejskiej polityki mieszkaniowej przy zapewnieniu stabilizacji ekonomicznej Spółki i wysokiej jakości obsługi Klientów.

Strategiczne cele Spółki:

1. Zapewnienie trwałej rentowności usług zarządzania nieruchomościami.


2. Selektywny, ukierunkowany i efektywny proces inwestycyjny.


3. Wzmacnianie wewnętrznego potencjału Spółki.

Nasza misja wyznacza nasze cele operacyjne, do których należy m.in.:

Dostarczanie najwyższej, jakości usług związanych z segmentem mieszkań na wynajem. Zamierzamy stać się najbardziej preferowanym i cenionym inwestorem mieszkaniowym w Gminie, wprowadzającym nowe, pożądane formy zamieszkania. Naszą ambicją jest spełnienie oczekiwań Mieszkańców poprzez budowę nowoczesnych budynków o przyjaznej architekturze i funkcjonalnych rozwiązaniach

TBS Lokum sp. z o.o. planuje budowę lokali mieszkalnych „pod klucz”, gotowych do natychmiastowego zasiedlenia. Kuchnie będą wyposażone w kuchenki elektryczne z piekarnikiem, a łazienki w umywalkę i wannę lub zamiennie kabinę natryskową. Na podłogach w pokojach, w przedpokoju i kuchni położone będą panele podłogowe, a w łazience – okładziny ceramiczne.


Dane kontaktowe:

TBS Lokum sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 12/210 A
72-600 Świnoujście

Telefony: 503 130 618
Email: sekretariat@lokum.swinoujscie.pl

KRS 0000634801
REGON 364 942 088
NIP 855 15 878 96

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Data zawarcia notarialnego aktu założycielskiego Spółki: 19.02.2020 r.

Kapitał zakładowy: 13.192.500,00 złotych.

KRS: Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 11.03.2020 r.

Założycielem Spółki jest Gmina Miasto Świnoujście.


Organy spółki

Zarząd

Prezes Zarządu - Aleksandra Wrońska

Rada Nadzorcza

Przewodniczący – Ryszard Kneć,
Wiceprzewodniczący – Marcin Sołtysik
Członek – Maciej Nowicki

Zgromadzenie Wspólników

Udziałowcem TBS Lokum sp. z o.o. jest Gmina Miasto Świnoujście, które posiada 100 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki, tj. 26 385 udziałów o łącznej wartości 13.192.500,00 zł.


 Dokumenty firmowe

 

ul. Armii Krajowej 12/210 A
72-600 Świnoujście

NIP 855 15 878 96
KRS 0000634801
REGON 364 942 088

Biuro

Czynne od 7:30 do 15:30
Od poniedziałku do piątku
Tel.91 486 58 66, 503 129 520
e-mail sekretariat@lokum.swinoujscie.pl
Bank Pekao SA, Nr konta:
76 1240 3927 1111 0010 6907 3154

Strona używa cookies Dowiedź się więcej