RODO

Drukuj

Obowiązek informacyjny RODO


W oparciu o art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO)


TBS "LOKUM” sp. z o. o. ul. Armii Krajowej 12/210 A
72-600 Świnoujście informuje, że:

 

 1. TBS "LOKUM” sp. z o. o. ul. Armii Krajowej 12/210 A, 72-600 Świnoujście jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania TBS „LOKUM” sp. z o.o., a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w TBS „LOKUM” sp. z o. o, za pomocą adresu: mbielenis@gmail.com oraz rodo@lokum.swinoujscie.pl .
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji podstawowego celu Spółki, wynikającego z ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, , ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego, ustawy o samorządzie gminnymaktu założycielskiego spółki TBS „LOKUM” sp. z o. o. ul. Armii Krajowej 12/210 A, tj. realizacji gminnego budownictwa mieszkaniowego.
 4. Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowią: 

  - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO),
   
  - ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (t.j. z 28.05.2018 r., Dz. U. z 2018 r., poz. 1020, 1540, 2529),

  - ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego (t.j. z 26.06.2018 r., Dz. U z 2018 r., poz. 1234),


  - ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 15.03.2019 r., Dz. U. z 2019 r., poz. 506),


  - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny (t.j. z 29.05.2018 r., Dz. U. z 2018 r., poz. 1025) oraz inne ustawy mające zastosowanie w działalności zarządcy nieruchomości.
    
 5. Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty, zapewniające należytą ochronę przetwarzania danych takie jak: kancelarie prawne, zewnętrzni dostawcy systemu informatycznego, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. remontowe), przedsiębiorcy telekomunikacyjni, banki, urzędy skarbowe, firmy ubezpieczeniowe, sądy, prokuratorzy, komornicy, firmy windykacyjne, organy administracji publicznej, policja, straż miejska i inne uprawnione służby.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wypełnienia obowiązku prawnego Administratora wynikającego z przepisów prawa, bądź gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, do czasu jej odwołania.
 8. TBS „LOKUM” sp. z o. o. ul. Armii Krajowej, 72-600 Świnoujście nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 10. Gdy uzna Pan/Pani, iż TBS „LOKUM” sp. z o. o. , jako Administrator danych, przetwarza je w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 11. Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń jest obowiązkowe, w pozostałym jest dobrowolne.
 12. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 13. Mogą Państwo realizować swoje prawa, składając wniosek do Administratora danych osobowych w następujący sposób:

- listownie na adres zarządcy/administratora nieruchomości: TBS „LOKUM” sp. z o. o. ul. Armii Krajowej 12/210 A, 72-600 Świnoujście,

- przez e-mail sekretariat@lokum.swinoujscie.pl,

- telefonicznie: 503 130 618, (91) 486-58-66.

 

 

ul. Armii Krajowej 12/210 A
72-600 Świnoujście

NIP 855 15 878 96
KRS 0000634801
REGON 364 942 088

Biuro

Czynne od 7:30 do 15:30
Od poniedziałku do piątku
Tel.91 486 58 66, 503 129 520
e-mail sekretariat@lokum.swinoujscie.pl
Bank Pekao SA, Nr konta:
76 1240 3927 1111 0010 6907 3154

Strona używa cookies Dowiedź się więcej